Ymwadiad

Mae Hysbysu Abertawe yn gwneud pob ymdrech i ddarparu gwybodaeth sy’n gywir ac yn gyfoes.  Fodd bynnag, ni all Hysbysu Abertawe dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, difrod nac anghyfleustra a allai ddigwydd o ganlyniad i ddefnyddio’r safle hwn.

Gall ein tudalennau gwe gynnig dolenni i wefannau eraill pan yn briodol, a hynny’n ddidwyll. Nid yw Hysbysu Abertawe yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol ar y rhyngrwyd ac ni fydd yn derbyn atebolrwydd am wybodaeth a ddengys yn anghywir neu unrhyw ddigwyddiadau croes a allai godi ar ôl cysylltu â’r gwefannau hynny.

Materion yn ymwneud â firysau

Mae Hysbysu Abertawe yn gwneud pob ymdrech i wirio ffeiliau sydd ar gael i’w lawrlwytho ar y safle hwn am firysau. Nid yw Hysbysu Abertawe yn gallu derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a all ddigwydd o ganlyniad i ddefnyddio deunydd a lawrlwythwyd. Rydym yn argymell y dylai defnyddwyr ailwirio’r holl ddeunydd a lawrlwythir â’u meddalwedd gwirio firysau eu hunain.

Hawlfraint

Hawlfraint © Inform Swansea
Gwarchodir y tudalennau hyn gan hawlfraint oni nodir yn wahanol. Gwaherddir atgynhyrchu unrhyw ran o’r deunydd hwn heb ganiatâd ysgrifenedig Hysbysu Abertawe. Mae cyfraith Cymru a Lloegr yn berthnasol ar gyfer cynnwys y wefan hon. Gall hawliau eiddo deallusol peth o’r deunydd hwn fod yn nwylo awduron unigol. Ni chaniateir defnyddio logo Hysbysu Abertawe ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig.